Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu obce Bolatice byl vyhotoven v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města (vizte níže) je vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu.

Plán rozvoje sportu obce Bolatice byl schválen dne 27. 6. 2018 na 33. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice, č. usn. 108/33/o.

PDFPlán rozvoje sportu obce Bolatice