Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Plán sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce Bolatice

Obec Bolatice se aktivně zapojila do projektu „Sociální služby SOH“ z důvodu členství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, který je partnerem projektu, a také z důvodu potřebnosti analýzy sociálních služeb v obci Bolatice a v okolí.

Ve Strategickém plánu rozvoje obce Bolatice bylo počítáno s komunitním plánováním i díky zapojení obce do aktivit Národní sítě zdravých měst. Teprve ale zapojením se obce do projektu „Sociální služby SOH“ byl tento plán splněn.

SPRSS Bolatice byl vytvořen pracovními skupinami, jejímiž členy jsou fundovaní odborníci a také díky širšímu dotazníkovému šetření, kterým byly dokonale zmapovány potřeby a požadavky v oblasti sociálních služeb.

Věříme, že získaný materiál pomůže ještě více zkvalitňovat život občanů Bolatic a ulehčit mnohým jejich nelehký životní osud.

PDFStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit obce Bolatice