Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Prorodinná politika

Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice

Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice představuje nový nástroj komunitního plánování obce, který bude zohledňovat potřeby a požadavky jednotlivých skupin občanů, žijících v obci Bolatice a na Borové.

Komunitní plánování je výjimečné právě v tom, že je zaměřeno na stálou komunikaci zpracovatelů a zadavatelů s veřejností. Služby, které budou veřejnosti poskytovány, jsou udržitelné pouze v případě, že vychází z přímé potřeby cílové skupiny.

V rámci projektu tedy bude probíhat stálá komunikace s veřejností a to již od zahájení projektu. Členy pracovních skupin budou také zástupci veřejnosti jako uživatelé sociálních služeb. Kromě účasti v pracovních skupinách, bude připraveno také veřejné projednání.

Přestože život v obci poskytuje kvalitní a klidné bydlení, se zajištěnou infrastrukturou, s kvalitní lékařskou péči, s opravenou a zmodernizovanou školou a mateřskou školkou, ve kterých jsou poskytovány dobré základy vzdělání pro děti, existuje zde bohatý kulturní a společenský život, jsou nabízeny nemalé pracovní příležitosti pro občany v produktivním věku, senioři mají zajištěno bydlení v Domě s pečovatelskou službou a velké podpoře se těší spolková činnost, pořád je co zlepšovat a rozvíjet jednotlivé oblasti života v obci.

Tento dokument si klade za cíl zmapovat život v obci. Vychází při tom z demografického vývoje při plánování budoucích úkolů, poukazuje na silné a slabé stránky v oblasti lidského potenciálu, vyjasňuje příležitosti i možná ohrožení, zohledňuje požadavky občanů, které vyplývají z dotazníkového šetření a vytyčuje jednotlivé úkoly a časové termíny jejich splnění.

Plán rozvoje rodinné politiky má být nástrojem pro rozhodování managementu obce a měl by směrovat další vývoj v oblasti rodinné politiky obce Bolatice.

PDF Plán rozvoje rodinné politiky obce Bolatice