Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Strategie obce Bolatice

Znak obce BolaticeZdravá obec Bolatice ikona pdf Strategický plán rozvoje obce Bolatice 

PŘÍLOHA (aktualizováno 2019)

 

 

PROCES TVORBY:

 • Zastupitelstvo obce Bolatice schválilo dne 27. 12. 2006 záměr pořídit Strategický plán rozvoje obce Bolatice (viz. 3. Usnesení ZO 11/3-h).
 • Obec Bolatice byla zařazena do  vzdělávacího modulu Konzultace v rámci projektu „Partnerstvím k prosperitě“ a získala dotaci od Moravskoslezského kraje na tvorbu SP ve formě konzultací odborného poradce.
 • Ustanovující zasedání proběhlo dne 3. dubna 2007 v KD Bolatice.
 • Na tomto setkání byl veřejnosti představen účel a proces tvorby strategického plánu, harmonogram tvorby SP a byl představen odborný poradce tvorby SP - VŠB-TU Ostrava. Současně byly vytvořeny 4 pracovní skupiny pro problémové oblasti infrastruktura, životní prostředí, lidské zdroje a řízení rozvoje obce.
 • Dne 15. května 2007 proběhla 1. schůzka pracovních skupin v Kulturním domě v Bolaticích. Na této schůzce byly v jednotlivých pracovních skupinách projednávány silné a slabé stránky a  příležitosti a ohrožení jednotlivých problémových oblastí života v obci - byly vytvořeny návrhy SWOT analýz. Dále byl členům prac. skupin představen návrh strategického rámce rozvoje obce Bolatice a  dle připomínek a podnětů byl doplněn jako podkladový materiál pro budoucí stanovení opatření rozvoje obce.
 • Dne 19. června 2007 proběhla 2. schůzka pracovních skupin v Kulturním domě v Bolaticích. Na programu byly připomínky k již navrženým a dopracovaným SWOT analýzám problémových oblastí v obci a korekce strategického rámce rozvoje. Hlavní náplní bylo stanovení priorit, jejich cílů a  následných opatření pro jednotlivé problémové okruhy.
 • V období po 2. pracovní schůzce se dne 26. června 2007 sešel řídící výbor tvorby SP. Řídící výbor provedl konečné korekce SWOT analýzy, strategického rámce rozvoje, priorit a  opatření a odsouhlasil jejich znění pro další práci v pracovních skupinách.
 • Dne 28. srpna 2007 proběhla 3. schůzka pracovních skupin v Kulturním domě v Bolaticích, na které byly sestavovány již konkrétní návrhy aktivit a projektů pro řešení konkrétních opatření. Výsledkem tohoto setkání je návrh 86 aktivit a  projektů, jejichž realizace by měla řešit potřeby a problémy jedotlivých oblastí.
 • Po 3. pracovní schůzce se sešel dne 2. října 2007 řídící výbor. Náplní této schůzky byla korekce rozpracovaného návrhu priorit, opatření a vyplývajících aktivit.
 • Veřejná prezentace Strategického plánu rozvoje obce Bolatice proběhla dne 6. 11. 2007 v  Kulturním domě v Bolaticích. Zůčastnili se jí členové prac. skupin, řídícího výboru, zástupci odbroného garanta, ale také žáci ZŠ Bolatice a občané obce, celkem tedy 73 účastníků.
 • Během prezentace byl veřejnosti představen průběh procesu tvorby strategie, byla představena vize obce a globální cíl. Poté byl dán prostor pro dotazy, diskuzi a připomínky všech zůčastněných. Bylo přijato několik připomínek formálního charakteru, žádné zásadní návrhy na formu a obsah dokumentu nebyly podány.
 • Strategický plán rozvoje obce Bolatice byl dne 14. listopadu 2007 projednán a schválen na 8. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice
 • Dne 16. 11. 2015 proběhla veřejná aktualizace Strategického plánu obce Bolatic

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas Bolatice 

Aktuální teplota

14.5.2021 13:23

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C