Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Služby a ceník

Místní knihovna BolaticeMístní knihovna Bolatice poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

 

Bezplatné služby poskytované knihovnou

 • výpůjční služby
 • informační služby
 • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
 • informace z oblasti veřejné správy a samosprávy
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • přístup na internet
 • propagační služby
 • novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu
 • WWW stránky knihovny
 • pořádání přednášek, besed, lekcí a podobných akcí pro uživatele
 • rešeršní služby 
 • přehled literatury (zejména knih a časopiseckých článků) na dané téma
 • objednávka rešerše (PDF)
 • půjčování elektronické čtečky knih KINDLE 3 Wi-Fi
 • pravidla půjčování čtečky (PDF)
 • smlouva u půjčování čtečky (PDF)
 • aktuální seznam knih nahraných ve čtečce (PDF - 12.2.2014)
 • půjčování dětských a společenských her
 • půjčování audioknih
 • ​​​seznam audioknih (PDF - 6. 12. 2019)
 • půjčování knih z Německé knihovny - knihy v němčině získané od Slezsko německého spolku
 • seznam německých knih (PDF - 26.6.2020)
 • půjčování knih z Knihovny Vladimíra Kroutilíka
 • dokumenty týkající se geologie a archeologie (z důvodu vybudování expozice pazourků a galerie experimentální archeologie v místním skanzenu)

Placené služby poskytované knihovnou

 • registrace čtenářů
 • reprografické služby
 • meziknihovní výpůjční služba

CENÍK SLUŽEB 

(platný od 1. 2. 2017)

REGISTRACE

Děti do 15 let

50 Kč

Dospělí nad 15 let

100 Kč

Nad 65 let

Zdarma

Výlohy spojené se ztrátou či zničením dokumentu:

 • Účtuje se plná cena knihy + 150 Kč náhrady na zpracování dokumentu.
 • Při ztrátě časopisu se tento nahrazuje jiným, podobný zaměřením.

TISK

černobílý jednostranný A4

3,- Kč/ks s 21% DPH

černobílý oboustranný A4

4,- Kč/ks s 21% DPH

barevný jednostranný A4

10,- Kč/ks s 21% DPH

barevný oboustranný A4

20,- Kč/ks s 21% DPH

PŘIPOJENÍ K INTERNETU

ZDARMA

MULTIMEDIÁLNÍ CD

ZDARMA

KOPÍROVÁNÍ

černobíle jednostranně A4

3,- Kč/ks s 21% DPH

černobíle oboustranně A4

4,- Kč/ks s 21% DPH

barevně jednostranně A4

10,- Kč/ks s 21% DPH

barevně oboustranně A4

20,- Kč/ks s 21% DPH

OBALOVÁNÍ KNIH A UČEBNIC

A5

5,- Kč s 21% DPH

A4 a atypický rozměr

10,- Kč s 21% DPH

KROUŽKOVÁ VAZBA

do 25 listů

20,- Kč s 21% DPH

26 - 50 listů

30,- Kč s 21% DPH

51 a více listů

50,- Kč s 21% DPH

LAMINOVÁNÍ

A5

5,- Kč s 21% DPH

A4

10,- Kč s 21% DPH

A3

15,- Kč s 21% DPH

UPOMÍNKY

Po uplynutí 57 dnů (standardní doba výpůjčky) se účtuje administrativní poplatek 6 Kč. Tato upomínka se neposílá poštou.  

1. upomínka (85 dnů)

24 Kč

2. upomínka (99 dnů)

36 Kč

3. upomínka (127 dnů)

72 Kč

4. upomínka (155 dnů)

119 Kč

Poškození čárového kódu

60 Kč

Ztráta nebo zničení průkazky

12 Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Výlohy spojené s náklady na zajištění MVS (poštovné, balné)

10 Kč / 1 dokument

 

iko KNIHOVNÍ ŘÁD (platný od 1. 1. 2022)