Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

O farnosti

O FARNOSTI:

Farní kostel je zasvěcen svatému Stanislavovi, polskému biskupu a mučedníku. Zlatý meč ve znaku obce Bolatice se vztahuje právě k tomuto světci: je to popravčí nástroj, kterým byl kvůli křesťanským hodnotám ukončen jeho život. Svatý Stanislav se narodil kolem roku 1030 blízko Krakova (v Polsku). Roku 1072 byl jmenován biskupem krakovské diecéze. Životopis ho charakterizuje jako neúnavného a nezištného správce své diecéze:

"Pohroma začala, když Stanislav napomínal vládnoucího polského krále Boleslava II., aby zachoval věrnost své manželce a aby všeobecně lépe zacházel se ženami. Nemorální královo počínání nakonec vedlo k tomu, že ho Stanislav exkomunikoval. Královou odpovědí bylo, že nad biskupem Stanislavem pronesl rozsudek smrti. Když se jeho rytíři zdráhali rozsudek provést, přikročil Boleslav sám k ukrutnému činu. Když sloužil Stanislav mši svatou v Krakově, obořil se na něj král sám a zabil ho před oltářem...” Stalo se tak 11.4. 1079.

Slavnost ke cti patrona našeho kostela (patrocinium - odpust) slavíme v neděli po Slavnosti Těla a Krve Páně (Božím Tělě), tedy na druhou neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého, v roce 2021 tedy 6. června.

Kostel byl posvěcen roku 1703, rozšířen pak byl v letech 1911 - 1912, konsekrován byl dne 25. listopadu 1912  biskupem Dr. Karlem Wiesnarem. Výročí posvěcení farního kostela  (Krmáš) slavíme vždy na 33. neděli v mezidobí, v roce 2021 tedy 14. listopadu.

 

Co se v uplynulých letech vykonalo:

 • 1932 - místní pekař Jan Jurečka věnoval věžní hodiny
 • 1955 - pořízeny nové schody ke kostelu
 • 1956 - pořízena nová Křížová cesta
 • 1957 - vymalování kostela
 • 1970 - pořízeny tři nové zvony
 • 1972 - opravena fasáda kolem kostela
 • 1974 - pořízeny nové chodníky kolem kostela
 • 1980 - v 80. letech bylo pořízeno nové naftové topení v kostele (nyní již mimo provoz), provedena elektrifikace zvonů
 • 1985  - provedena kompletní vnitřní omítka věže
 • 1986 - oprava varhan
 • 1992 - byla znovu opravena a natřena fasáda kostela
 • 1993 - vybudován a posvěcen nový hřbitov
 • 1999 - 2001 - generální oprava obou věží i střechy kostela, elektroinstalace a hromosvodů, oprava interieru sakristie a farní budovy, Obecním úřadem bylo v budově fary vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky kostela.
 • 2002 - pořízena umělecká bezpečnostní mříž v hlavním vchodu kostela, provedena plná automatizace zvonění a věžních hodin, generální oprava velké části zídky kolem kostela a hřbitova
 • 2003 - provedena úprava liturgického prostoru a posvěcen nový oltář
 • 2004 - vybudován bezbarierový přístup před kostelem
 • 2005 - Obecním úřadem byla rekonstruována kaple sv. Mikuláše - oprava kanalizace a předláždění venkovní dlažby před vchodem do kostela
 • 2006 - zrestaurována vstupní kovaná brána ke kostelu - předláždění chodníků okolo kostela, oprava dlažby na starém hřbitově
 • 2007 - 2008 - vyměna oken farní budovy
 • 2009 - výměna střechy a okapů na bočních lodích kostela
 • 2010 - výměna krytiny na kopulích bočních věží kostela, přestavba kotelny ve farní budově
 • 2011 - výměna elektroinstalace v přízemí farní budovy
 • 2012 - generální oprava soklů kostela, instalace sanačních omitek a přestavba na faře, vypracování projektu přestavby farní stodoly - centrum "Andělka"
 • 2013 - generální oprava varhan, generální oprava oplocení fary
 • 2014 - zrušení starého hřbitova okolo kostela, jeho revitalizace na klidový park, výsadba zeleně a oprava chodníků kolem kostela
 • 2015 - Obecním úřadem opravena převážná část staré hřbitovní zdi kolem kostela, její sanace a výmalba
 • 2016 - kompletně opravena severní stěna farní budovy; byla vyměněna skla na věžních hodinách; do kostelních lavic byly pořízeny nové podsedáky; bylo vyměněno halogenové osvětlení v interiéru kostela
 • 2017 - renovace fresek na stropních klenbách kostela, I. fáze 
 • 2018 - renovace fresek na stropních klenbách kostela, II. fáze; repasování vstupních dveří do kostela (3 vchody); výměna starého ozvučení za nové (repro+mikrofony)
 • 2019 - renovace fresek v bočních lodích kostela a pod kůrem vč. všech vchodů, III. fáze; kompletní výmalba stěn kostela; repasování vstupních dveří do kostela v obou sakristiích
 • 2020 - oprava zídky u vstupu do kostela; oprava oken v kostelní věži; zahájena rekonstrukce sakristie (převážně topení); zahájeny restaurátorské práce na kredenční skříni v sakristii

 

Další významné události:

 • 2001 - cca po 100 letech ve farnosti vysvěcen na kněze Petr Okapal
 • 2002 - 2003 - sl. Hanka Kretková prožila roční pastorační službu formou volontariátu ve farnosti Křečovice u Prahy
 • 2003 - na kněze byl vysvěcen Pavel Moravec
 • 2008 - rodačka z bolatické farnosti s. M. Barbora Michaela Juráškova odjela na misie do Paraguaje

 

KNĚŽÍ PŮSOBÍCÍ VE FARNOSTI:

P. Lesław Roman Mazurowski

od 2015

P. Dominik Girašek

2015

P. dr Radoslav Skupník

2014 - 2015

P. Przemysław Antoni Traczyk

2004 - 2014

P. Jan Vecheta

2003 - 2004

P. Zdeněk Šimíček

1998 - 2003

P. Antonín Lanča

1961 - 1999

P. Bohumír (Gottfried) Muczka

1941 - 1961

P. Jan Litzka

1918 - 1940

P. Pavel Pleschka

1899 - 1918

P. Osvald Benkner

1873 - 1899