Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Ohlášky a akce

Ohlášky:

 

Setkávání společenství:
- do odvolání vše zrušeno !

Schola  
Ministranti  
Podávající sv. přijímání  
Spol. Modlitby matek  
Spol. seniorů "La vie Montante"  
Biřmovanci  

 

Návštěvy nemocných:
- zůstávají zachovány !

  Příkopní, Ratibořská, Luční, Slunečná, Lesní, Polní, Květinová, Svobody, Souběžná, Hlučínská 
  na Borové

 

Adorace / pobožnosti:
- do odvolání zrušeny !

1. čtvrtek v měsíci   po večerní mši sv. adorace vedená za nová, kněžská,
řeholní a misijní povolání; zakončená požehnáním 
1. pátek v měsíci   tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45, společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po mši tichá adorace do 18:30
3. pátek v měsíci  

po večerní mši sv. společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a poté adorace  před Nejsvětější svátostí oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat mu

každá sobota   od 16:30 hod. - přede mší sv. pobožnost k "Panně Marii,
ustavičné pomoci" se zpěvy a litaniemi.
Brožurka ke stažení zde.