Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Český svaz zahrádkářů

ČZSpředseda: Ing. JIří Kupka

 
Zpráva k 60. výročí založení naší základní organizace
Českého zahrádkářského svazu v Bolaticích 1958 až 2018
 
Český zahrádkářský svaz v Bolaticích slaví v roce 2018 60. výročí založení naší základní organizace v Bolaticích. Proto bych vám rád sdělil dění v naší organizaci za celých 60 roků od jejího založení až k dnešku.
 
Dne 13. ledna 1958 se sešlo 19 zájemců, aby založili v Bolaticích spolek zahrádkářů. Dle zápisu, který jsem přebral od Adolfa Duxy, to byli tito členové:
Konrád BOČEK, Teodor ČÍŽ, Adolf DUXA, Bedřich FUS, Rudolf FUS, Alois HEIDER, Jindřich KOZELEK, Josef KOŘISTKA, Petr KRAMÁŘ, Robert KRETEK, Pavel KRETEK, Adolf MRKVA, Josef MUŠÁLEK, Arnošt ŘEHÁNEK, Eliška ŠOLTÝSOVÁ, Ludvína VAVŘÍKOVÁ, Jindřich THEUER, Rudolf TEUER, Emil TIELE.
 
Na ustavující schůzi, konané dne 18.března, byl zvolen první výbor a revízní komise v tomto složení:
 • předseda - Fus Bedřich
 • místopředseda - Kořistka Josef
 • jednatel - Zajíček Jindřich
 • pokladník - Teuer Jindřich
 • hospodář - Mrkva Adolf
 • kulturní komisař - Theuer Rudolf
 • revizní komise - Mušálek Josef, Kocur Alfons
 
Při svém založení si výbor uložil jako hlavní cíl rozšiřování vlivu na drobné pěstitele ovoce a zeleniny. Práce to nebyla lehká, ale díky obětavé práce zanícených zahrádkářů a funkcionářů, kteří se pustili do organizační a výchovné práce, se hlavní úkol dařilo dobře plnit neboť naše organizace se začala rozrůstat a stav členů se zvyšoval a pohyboval se takto:   
 • ustavující schůze 18.3.1958 bylo 28 členů,
 • v roce 1959 už bylo 66 členů,
 • v roce 1960 už bylo 184 členů,
 • v roce 1963 už bylo 205 členů,
 • v roce 1967 už bylo 264 členů.
 
Pak už začala organizace slábnout a někteří členové buď vystoupili nebo někteří zemřeli. Už v roce 1971 bylo jen 192 členů, ale v roce 1980 bylo zase 205 členů, v roce 1989 už jen 140 členů, v roce 1996 už je 99 členů a dnes máme jen 60 členů.
 
Ke 13.lednu 2018 naše organizace uspořádala a zajišťovala:
 • 756 výborových schůzí,
 • 89 výročních členských schůzí,
 • 12 členských schůzí,
 • 127 zájezdů jedno až čtyřdenních,
 • 39 plesů,
 • 87 společenských večírků, vinobraní, karnevalů a tanečních zábav,
 • 196 přednášek, besed a filmů,
 • 34 výstav ovoce, zeleniny, květin, kaktusů, bonsají a prací domácích kutilů.

 

Pro naše členy a občany jsme zajistili:

 • 12 305 ks ovocných stromků,
 • 2 950 ks angreštu,
 • 1 520 ks rybízu,
 • 1 750 ks okrasných stromků a keřů,
 • 6 850 ks růží,
 • 4 200 ks jahodových sazenic,
 • 95 ks sazenic vinné révy,
 • 290 ks malin a ostružin,
 • 4 900 pytlů hnojiva,
 • za 3 350 Kč hybridních okurek,
 • za 4 850 Kč cibuli sazečku,
 • 380 centů vápna,
 • 480 pytlů rašeliny,
 • 110 centů raných brambor,
 • 2 centy pelušky,
 • 1 330 ks hmyzolapek,
 • 100 vázanek lýka.
Z počátku jsme zajišťovali i postřiky, které se začaly používat na zahradách. Několik roků už zajišťujeme hnojivo AGROHUM, kterého se už také prodalo několik set metráků.
Pro přátele zahrádkáře ze Sudic, Rohova a Chuchelné jsme zajistili:
 • 2 362 ks ovocných stromků,
 • 150 ks angreštu,
 • 120 ks rybízu,
 • 400 ks růží.
 
Vymoštováno bylo od roku 1978 koncem řijna, kdy jsme začali moštovat, až do konce roku 2017 – 271 392 kg ovoce.
 
Naše začátky byly opravdu těžké. Neměli jsme kde schůzovat a se scházet. Proto první výbor  schůzoval vždy u některého člena výboru. Pak jsme se stěhovali z místa na místo. Nejprve ve staré škole, kde jsme dokonce jednou pořádali i výstavu ovoce. Pak jsme se stěhovali do místnosti v zámku, potom do staré holírny na místě dnešního nákupního střediska. Pak zase zpátky do staré školy a odtud už do našeho domu zahrádkářů. Neměli jsme sklady pro uskladnění hnojiva, stromků a různého materiálu, který jsme pro naše členy zajišťovali. V tomto nám byl nápomocen náš bývalý pokladník a hospodář Adolf Duxa, který toto zboží uskladňoval ve své stodole a kůlně. Vlivem nákupu se do našich zahrad dostávalo velké množství ovocných stromků, keřů a bobulovin, a to v nových dostupných odrůdách a nastal problém co s ovocem, kterého přibývalo vlivem narůstání stromů. Proto jsme se začali zabývat novým způsobem pěstování a to na stěnách a palmetách. V tom nám pomáhali různí lektoří, kteří nám přednášeli na přednáškách a školeních, často přímo na některých zahradách. Tenkrát nebylo výjimkou 8 až 10 přednášek za rok. Musím vzpomenout přítele Paroubka z Opavy, který nás snad naučil nejvíce. Dále to byli přátelé Bubeník, Sedláček, Kužílek, jak Valentín, tak jeho bratr František, také Matuštík, profesor Zika, Kubesa, Šafránek, Kubánek, ing.Theuer a další.
 
Pak nastal problém s ovocem, kterého přibývalo. Chtěli jsme postavit moštárnu a to na místě, kde se nachází Technické služby Bolatice na ulici Ratibořské. Když jsme měli hotové základy a nakoupena okna, dveře a ostatní materiál, tak se postaral tehdejší ředitel školy Zátopek spolu s hygienikem z okresu o zastavení této stavby a bylo zase po moštování. Nadbytečné a padané ovoce se zase vozilo do pískovny s odpadem a smetím. Pak zůstalo několik roků jen u volání po moštárně na členských výročních schůzích, ale bezvýsledně. Až v roce 1977 se nám naskytla příležitost ke koupí starého domku paní Ratajové na ulici Svobody a tehdy už jsme pomalu věřili, že nastál čas, kdy bude naše obec Bolatice zásluhou nás zahrádkářů mít svou moštárnu. Když jsme zhruba zadaptovali místnost pro stroje, čekali jsme dva roky na strojní vybavení. Vy starší členové si jistě pamatujete, když jsme vám na výročních schůzích četli dopisy a hlavně urgence s dodavatelským podnikem JZD přidružená výroba Šebrov-Kateřina  okr. Blansko. Až v říjnu roku 1978 jsme konečně dostali strojní vybavení a už koncem října téhož roku jsme zahájili moštování u nás.
 
Naše ZO se od svého založení zapojovala také do programů a plánů tehdejšího národního výboru a plánu rozvoje ČZS na úseku zlepšení životního prostředí a ochraně a péči o zeleň a zapojovala se do plnění volebního programu. Vysadili jsme stromky třešní na zadní cestě z ulice Opavské ke Křemenkám a za Borovou na Náplatkách. Vypomohli jsme při výsadbě ovocných stromů na polních cestách. Vysadili jsme zahradu ve škole a to jak staré, tak i nové, kde jsme se chodili učit řezu a to většinou v neděli dopoledne, kde nás učil pan Paroubek z Opavy. Dále jsme vysadili okrasné stromky a keře okolo budovy MNV a nákupního střediska na ulici Hlučínské a Opavské a také na ulici Svobody, Ratibořské, u kostelíka, u pomníku Rudoarmějců, ve farské zahradě, kolem kostela, ve školní zahradě, v prostranství školy, před ÚNZ a na koupališti. Ošetřili jsme zvěři ohryzané stromky na polních cestách, prováděli jsme průklest a ošetření těchto stromků. Běžně se prováděl průklest okrasných keřů a stromků na cestách. Později nám přibylo stříhání javorů na ulicích Ratibořské, Opavské a Svobody. Také jsme provedli sčítání stromků k 1.9.1970. Tehdy bylo v naší obci 9 799 ks ovocných stromků a 3 000 ks bobulovin.
 
Při výstavbě naší obce jsme se v hojném počtu zúčastnili brigád v akci „Z“ při budování kinosálu, koupaliště, výstavby nové budovy MNV a nákupního střediska, prodejny zeleniny, autobusového nádraží. Postavili jsme skleník ve škole, dále jsme pomáhali při výstavbě nynějšího kulturního domu, nové požární zbrojnice a to jak v Bolaticích, tak na Borové, při kladení kanalizace a budování chodníků v obci. Ještě jsme pomáhali při žňových pracích v JZD Bolatice. V roce 1977 to byla ještě první rekonstrukce domu zahrádkářů.
 
Zahrádkáři nezapomínali ani na to, že je třeba předávat zkušenosti mladší generaci. Již v roce 1964 byl založen žákovský kroužek vedený učitelem místní školy Oldřichem Vrbkou. Velký význam pro zkvalitnění výuky žáků i výchovy nových zahrádkářů měla také výstavba školního skleníku, na níž se vydatně podílel tehdejší předseda pan Richard Kocur. Později upadal zájem dětí natolik, že jsme od toho upustili.
 
V roce 1985 byla velkou akcí návštěva družební organizace Lubeľa ze Slovenska. Družební večer se uskutečnil v budově JZD v Křeménkách a proběhl v duchu výměny zkušeností i přátelské zábavy. V tomto roce byl uspořádán i úspěšný zájezd do Tater. V roce 1987 dosáhl svaz významného úspěchu, když za účast na výstavách získali členové ocenění v podobě křišťalového poháru za vítězství v rámci Severomoravského kraje. Od roku 2009 společně s OÚ pořádáme i soutěž o nejlepší zahrádku a balkón. Pořádali jsme výstavy u nás, ale účastnili jsme se i výstav v Hlučíně  a na krajské výstavě v Ostravě. Velkého úspěchu dosáhla v roce 1988 žákyně místní základní školy Martina Matelská v soutěži mladých zahrádkářů, kterou organizovali a na niž žáky pravidelně připravovali manželé Libuše a Josef Neuwirthovi. Probojovala se až do národního kola.
 
Ještě vás chci seznámit pro zajímavost, kdo stál za těchto 60 roků od založení organizace ve funkcích předsedů a jednatelů.
 
Předsedové: první byl Bedřich FUS, pak následovali  Zajíček Jindřich, Štefek Josef, Harazim Karel, Michalík Josef, Kocur Richard. Nynější předseda Kupka Karel vykonává tuto funkci už od roku 1984.
 
Jednatelé: první byl Zajíček Jindřich od bžezna 1958, dále pak Kocur Alfons, Vavříková Ludvína a od února 1968 do února 2013 Duxa Erich, kterému byl za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí udělen zápis do KNIHY CTI ČZS od Republikové rady, od března 2013 Matelský Karel.
 
Ještě musím vzpomenout naše veliké dílo brigád při výsadbě prostranství na novém hřbitově, kde jsme odpracovali hodně brigádnických hodin na zvelebení a to jak plotů ze smrků, tak také prostranství před vchodem po levé straně včetně pomníku. Tímto chci velice poděkovat všem, kteří se těchto prací zůčastnili. Ještě musím vzpomenout výsadbu u naší budovy moštárny. Pravidelně se účastníme akcí pořádaných Obecním úřadem, jako brigáda v dubnu na Den země a účast v dožínkovém průvodu a jiné.
 
Toto bylo jenom v kostce ukázáno dění naší organizace za 60 roků trvání. Dalo by se ještě dlouho mluvit o tom, kolik naši členové a nejvíce naši členové výboru věnovali volného času ke zvládnutí všech schůzí, brigád, plesů, večírků, karnevalů. Byli u konání výstav, u moštování a podobně.
 
Ještě se vrátím k budově moštárny. Tento dům byl postaven kolem roku 1890. V dokumentaci, kterou máme, je udáno, že od 1.května 1902 byli jeho majitelé manželé František a Pavlína Zubrovi. 8.ledna 1936 byl přepsán na jejich vnučku paní Bertu Ratajovou a 23.srpna 1977 jsme tento domek koupili my. Koupili jsme ho za 15 000 Kč od paní Berty Ratajové na notářství v Opavě. Jelikož jsme neměli tolik peněz, tajk jsme psali žádosti na ÚV ČZS do Prahy, který nám poskytl 11 000 Kč. Další žádost jsme poslali na ONV zemědělské oddělení a ti nám dali 4 000 Kč. Za moštárenské zařízení jsme zaplatili celkem 18 500 Kč. Za poslední rekonstrukci budovy včetně nové střechy jsme zaplatili kolem 275 000 Kč. Většinu prací jsme dělali brigádně a platili jsme jen firmám, které nám pokrývali střechu a firmě, která dělala sádrokarton v kulturní místnosti. Dále jsme zaplatili dvě okna. Zbytek peněz jsme dali za materiál a to jsme ještě nějakou část získali od členů.
 
Toto byl jen stručný souhrn dění v organizaci zahrádkářů v Bolaticích za 60 let. Práce to určitě nebyla lehká a proto patří vřelý dík všem těm, kteří stáli u zrodu organizace i těm, kteří pracovali poctivě všechna ta léta až do dnešních dnů, aby udrželi naši organizaci nadále alespoň na tak dobré úrovni jako doposud. Nebudeme ani v následujících letech ochabovat v naší činnosti a vynasnažíme se o dobrou spolupráci s Obecním úřadem a dalšími složkami, aby naše obec ještě více zkrásněla.