Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Dětská organizace KONDOR

Mateřská organizace KONDOR

 
Občanské sdružení Kondor je dětskou organizací, která ovšem sdružuje také mládež a dospělé. Organizace vznikala na přelomu let 1989/90. Je otevřena pro všechny, kteří jednají v souladu s jejími cíli. Hlavním těžištěm je práce s  dětmi, a to v co možná nejširším zájmovém spektru. Konkrétní jednotlivé oblasti zájmů jsou determinovány možnostmi a orientací základních článků organizace - skupin. To, že členy organizace jsou i vedoucí, jim dává pocit větší zodpovědnosti za fungování jejich skupin. Hlavním cílem organizace je připravit děti a mládež pro život ve společnosti a  současně zabezpečit účelné trávení jejich volného času.
 
Hlavní činností v rámci organizace je klubovní činnost a víkendové akce, prostřednictvím kterých jsou naplňovány hlavní cíle organizace. V  letním období je těžiště v organizování letních táborů, kterých se mohou zúčastňovat také nečlenové organizace.
 
Další informace na stránkách: www.vesmirbolatice.cz