Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Klub seniorů Bolatice

Klub seniorů v Bolaticích byl založen v roce 2002. Za dobu jeho působení je přirozeně obměňována jeho členská základna. Členové Klubu seniorů se aktivně podílejí na kulturních, společenských akcích, významných i jiných událostech obce.
 
Cílem členů Klubu seniorů je sdružovat, informovat se vzájemně o tématech týkajících se problematiky seniorů a vzájemně si pomáhat. Příjemnou náplní je udržovat hlučínské tradice, kroje, hlučínský folklor a reprezentovat obec.
 
Klub seniorů Bolatice
Klub seniorů pořádá pravidelná měsíční setkání, na kterých jsou členové informováni o novinkách a programech určených pro seniory. Ve skupinách s různým pohybovým, tanečním i recitačním zaměřením se udržují ve fyzické a psychické kondici. Pořádají zájezdy po pamětihodnostech, navštěvují divadelní představení a spolupracují se seniory okolních a družebních vesnic.    
Krásnou povinnosti seniorek je úklid na Skanzenu, kde se staráme o úklid interiérů i exteriérů. Letní úklid zahrnuje čistění místností, větrání zařízení, vyčistění oděvů. Venku hrabeme trávu,  stříháme rostliny a okopáváme květinoví záhony. Podzimní úklid se skládá převážně vyhrabávání listí, stříhání a okopání květinových záhonů a jejich zazimování.
 
Seniorkám náleží i značná část povinností při přípravě dožínek, tj. kosení obilí a příprava snopků na výzdobu, výzdoba schodiště do kostela a účast na dožínkách v dobovém oblečení. Pečení buchet, příprava škvarek, vařeného sýru, mazání a roznášení chlebů na dožínkové oslavě na hřišti.
 
Klub seniorů Bolatice