Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Historie klubu

Klub seniorů v Bolaticích – zdroj „Bolatický zpravodaj rok 2002“

V únoru byl založen v obci Bolatice Klub seniorů, jehož činnost se začala úspěšně rozvíjet. Byl zvolen 7 členný výbor, který řídí a organizuje program svých členů. Domluvili jsme se, že setkání bude probíhat vždy poslední čtvrtek v měsíci v 16. hod. na obecním úřadě v malé klubovně.
 
Všechna dosavadní setkání probíhala v přátelské a veselé atmosféře se zpěvem a veselým vyprávěním při čaji a kávě.
 
Pro nadcházející období máme připraven následující program:
 • Na 25. 4. přednášku lékaře z Fakultní nemocnice Ostravy - Poruby,
 • Na květen výlet autobusem na Hradec a do Raduně
 • Účast na oslavách dne matek
 • Dále návštěva hájenky v Křeménkách
 • Posezení, opékání
 • Návštěva Chuchelné (vlakem, na kole)
 • Prodej plastů
 • Návštěva Bělé (na kole, autem, pěšky)
 • Pečení pstruhů
 • Účast na běhu T. Foxe, prohlídka sportovního areálu na koupališti
 • Další lékařské přednášky
 • Návštěva divadelního představení
 
Účast na setkáních seniorů je umožněna všem, kteří mají zájem společně prožít pěkné odpoledne. Není povinností chodit na každou schůzku, je to dobrovolná aktivita - účastnit se podle možnosti a zdraví každého jednotlivce. Schůzky seniorů budou vždy oznámeny místním rozhlasem.
 
 
Přijďte rozšířit naše řady a pobavit se spolu i poučit!
Přijďte mezi nás!
 
Srdečně zve výbor Seniorů!
 

Klub seniorů Bolatice

Na závěr veršovaný postřeh jedné účastnice Klubu seniorů, p. Elišky Vránové:
 
Rozhlasem se nese zpráva, že na obecním úřadě se klub důchodců zakládá.
 
Mnohé z nás nelenily a k obecnímu úřadu své kroky namířily.
 
Hned u vchodu nás vítali, do zasedací místnosti nás zvali.
 
Jak jsme se pohodlně usadili a kolem podívali, tu pan starosta se svým zástupcem nás přivítali.
 
Pozorně jsme jeho projev poslouchali, nabídnutou pomocnou ruku hned jsme přijali.
 
Všechny jeho náměty sledujeme, a když skončí, tak náš výbor sestavujeme.
 
Svoji přítomností tu ženy převažovaly, přišli též 4 muži, z nich 2 to předčasně vzdali. Aniž nás to rozhodilo, právě naopak, ke zpěvu nás to naladilo.
 
Byla to zásluha paní Zuzany, která už měla hlučínské písně rozdány.
 
Sešitky byly před námi rozložené a v nich písničky rozmnožené. Všichni jsme zpívali, co jsme měli síly a tak naše první setkání v dobré pohodě ukončili. Na příští setkání se už moc těšíme, kdy každá svou dvackou si náš fond založíme.