Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Seznam členů

 • Balarinová Brigita
 • Barčová Zdena
 • Blahetková Zuzana
 • Blokeš Josef
 • Blokešová Božena
 • Blokešová Marie
 • Bočková Anežka
 • Bortíková Věra
 • Bujochová Anna
 • Carbolová Věra
 • Kotíková Edit
 • Dembková Helena
 • Dembková Tereza
 • Dohnalová Anna
 • Dornová Hedvika
 • Dudová Eva
 • Faltýnková Helena
 • Fialová Marie
 • Fojtíková Zdeňka
 • Fusová Ellfrída
 • Haferová Anička
 • Hanzlíková  Ludmila
 • Herudková Erika
 • Hlubková Lydie
 • Holešová Marie
 • Horbalová  Anna
 • Kellerová Charlotta
 • Kloupar Zdeněk
 • Klouparová Edita
 • Kozlová Anna
 • Kretková Hedvika
 • Kučerová Zdena
 • Kupková Augusta
 • Kupková Marta
 • Kurková Edita
 • Laborová  Alžběta
 • Michalíková Kristina
 • Moravcová Edita
 • Moravec Karel
 • Návratová Růžena
 • Náwrathová  Irena
 • Ondrová Drahomíra
 • Paličková Lydie
 • Papežíková Marie
 • Pašková Marie
 • Pernická Irena
 • Peterková Lydie
 • Plevová Anna
 • Potomáková Růžena
 • Ratajová Magda
 • Ruská Monika
 • Řehánek Josef
 • Řehánková Anna
 • Řehánková Krista
 • Řehořová Miluška
 • Řehořová Růžena
 • Slivka Alois
 • Sněhotová Helena
 • Stočková Ivana
 • Šefčíková Anna
 • Šoltysová Alena
 • Štefková Dana
 • Šulíková Helena
 • Teuer Dominik
 • Theuerová Hedvika
 • Uvarová Helena
 • Valenta Norbert
 • Vavroš Miroslav
 • Vavrošová Marie
 • Vehovská Jarmila
 • Vitásek Josef
 • Vitásková Eliška
 • Vitásková Zdeňka
 • Vránová Eliška
 • Vránová Trudka