Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Klub turistů Bolatice

znak Klubu turistů Bolatice

NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY
www.turistibolatice.cz

E-MAIL: turistibolatice@gmail.com

 

 

Historie bolatických turistů a  horolezců

S trochou nadsázky se dá říct, že v polovině sedmdesátých let byly Bolatice jedním velkým staveništěm. Snad v každé rodině se  stavělo nebo alespoň přestavovalo. Přesto jste mohli občas potkat mladé lidi, kteří si s ruksakem na zádech, s šátkem uvázaným kolem krku, v podkolenkách a  pohorkách vykračovali k vlaku nebo k autobusu. Časem si tito nadšenci vytvořili partu, která si začala říkat Trapeři. Jako oficiální oddíl turistiky začali pracovat koncem roku 1976. Zakládajícími členy byli Petr Solich, František Solich, Pavel Balarin, Jan Peterek a Pavel Heider, ale postupně přibývali noví: Karel Michalík, František Balarin (1955), Jindřich Blokeš, Josef Kučera, Jan Trochta, Pavel Nandzik a další. Turistika a turisté přitahovali i děvčata. K  prvním patřily: Marta Ratajová, Renata Duxová, Margit Sněhotová, Ingrid Návratová, Krista Balarinová, Alena Kolarčíková, Věra Běláková, Krista Michalíková, Karin Ratajová. O tom, že turistika utužuje ty nejlepší lidské vztahy a je všestranně prospěšná, svědčí i řada 'turistických manželství', která trvají dodnes. Scházeli se téměř každý týden a plánovali výlety a výšlapy za  krásami naší přírody. V zimě se zase proháněli po lesích a polích na tehdy ještě málo obvyklých prknech - běžkách. V seznamu členů přibývala nová jména: Jiří Vehovský, Alois Ševčík, František Balarin (1950), Bruno Kocian, Josef Labuda, Jiří Návrat, Arnošt Solich, Alfréd Bortlík, Pavel Návrat, Petr Pašek, Alfons Pašek, Josef Jochim, Gerhard Václavík, Petr Kurka, Josef Solich, Norbert Slivka, Jaroslav Horbal. V dubnu 1977 uspořádali členové oddílu první ročník 'Pochodu osvobození Bolatic', který se v budoucnosti stal hlavní 'místní' náplní práce oddílu.

V roce 1978 poprvé vyrazila dvanáctičlenná skupina na tehdy slavný závod v běhu na lyžích 'Jizerskou padesátku', která se jezdila na počest našich horolezců, kteří zahynuli v Peru při zemětřesení. Vybavení našich bylo velice skromné - dřevěné lyže, bambusové hole, nějaký vosk.

Elán a chuť poznávat nové je však hnaly do nových dobrodružství. Nejlépe se tenkrát umístil Pavel Heider. Ze 5 700 účastníků skončil na 962. místě. Další akcí byla účast na  populárním běhu 'Biela stopa SNP' v Banské Bystrici'.

Z mnoha dalších akcí, které členové oddílu podnikali, vyjmenujeme alespoň některé: zimní táboření v Jeseníkách, túry v Tatrách, výjezdy na kolech, sjíždění řek na  kánoích, slaňování ve skalách. Je třeba rovněž připomenout, že hoši se scházeli také na hřišti při fotbale a byli to oni, kdo založili dodnes fungující klub 'Maracana'. V roce 1981 se běžkaři zúčastnili velice náročného 70 km dlouhého běžkařského závodu desetičlenných družstev 'Po hřebenech Krkonoš' a považte, že  naši borci byli 239. z 512 družstev. V tomto roce se také v rámci pochodu osvobození uskutečnil poprvé běh 'Bolatická dvacítka'. Na start se postavilo 25  mužů a jedna žena. Vítězem prvního ročníku se stal Stanislav Duda z Chuchelné. Členové oddílu se zúčastňovali podobných běhů v okolí, ale i maratónu v  Kobeřicích. V každém roce také pořádali několik zájezdů za krásami našich hor. Nejčastějším cílem byly Jeseníky. K tradicím už patřilo zahájení zimní sezóny na  horách, spojené s mikulášskou nadílkou. V osmdesátých letech se v oddílu začala formovat skupinka horolezců, kteří se zaměřovali na velice náročné lezení po  skalách a zdolávání obtížných horských túr. Jednou z prvních zahraničních akcí bylo slezení stěny Triglavu ve Slovinsku, kterých se zúčastnili Pavel Balarin a  Jindra Blokeš. Vyjmenovat všechny výjezdy a výšlapy v tomto období by bylo zdlouhavé. Za zmínku však stojí alespoň časté zájezdy na Praděd a zimní přejezdy Jeseníků a Šumavy.

V roce 1983 obdržel oddíl odměnu 1000 Kčs za umístění v soutěži 'Pojď běhat s námi'. V témže roce se v Bolaticích poprvé běžela 'Bolatická vločka', které se zúčastnilo 23 mužů a 3 ženy. Běžky se staly populární a o sobotách a nedělích se vyjíždělo do okolních obcí. Bylo až  neuvěřitelné, kolik lidí se scházelo v Bohuslavicích, Chuchelné a hlavně na  Borové při túrách po okolí. Však také Bolatice co do počtu příznivců běžek vedly a okolní obce se postupně přidávaly. Mnoha našich akcí se zúčastňovali občané okolních obcí, Hlučína i Opavy. K tradičním činnostem našich členů patřily i  výsadba a úklid v lesích, svoz slámy, pořádání karnevalů. Tehdy nebyli sponzoři a veškeré finance si členové museli zajistit sami. Oddíl byl součástí TJ Sokol Bolatice a na členských schůzích při výčtu svých činností vyvolával údiv i  závist ostatních oddílů.
 

Rok 1985

IX. ročníku běhu a pochodu se  zúčastnilo 187 chodců a 103 běžců. Nejlepší z našich byli Josef Jochim - 13.  místo a Norbert Slivka - 8. místo (v kategorii nad 40 let). V tomto roce se v  obci poprvé uskutečnil závod tehdy zcela nového sportu - triatlonu. V areálu koupaliště se 5 závodníků utkalo v těchto disciplínách: 1 km plavání, 100 km jízdy na kole a 20 km běhu. Vítězové byli hned dva: Jan Trochta a Josef Jochim - vše zvládli za 5 hodin a 5 minut. Od 14. do 18. srpna absolvovali naši čtyři členové cyklistický výjezd '500 kilometrů Moravou a Čechami'.

V zimě se  členové pravidelně scházeli na 'Strahovském', aby poměřili své síly v hokeji. Činnost byla nadále velice pestrá a je třeba dodat, že to zdaleka nebylo jen zásluhou mužů. I ženy byly velmi aktivní a dosahovaly pěkných výsledků. Za  všechny jmenujme alespoň Kristu Jochimovou (Michalíkovou), Věru Bortlíkovou (Bělákovou) a Danu Juhovou (Mrkvovou). K silným zážitkům patřil výjezd do  tehdejší Jugoslávie - Julských Alp. Kdo si pamatuje, co tenkrát znamenalo vyjet do 'Jugošky', pochopí, co to pro naše členy znamenalo. Stále více se projevovala touha poznat i jiné než české a slovenské hory, turisté pošilhávali po novinkách ve výstroji běžkařů, cyklistů a horolezců. I když sehnat něco 'lepšího' bylo hodně obtížné a drahé, mnozí nelitovali peněz. V 'Tuzexu' se daly koupit kvalitní běžky, hole a příslušná výbava, občas někdo něco přivezl ze západu ... 29. listopadu 1986 se slavilo 10. výročí založení oddílu. Při bilancování předsedkyně oddílu Věra Bortlíková ocenila své předchůdce ve funkci a Petra Solicha a Pavla Heidra odměnila 'Čestným uznáním' a knihou. Oblíbený byl noční pochod přes Bělou s cílem na 'Maracaně'.

Koncem osmdesátých let byl oddíl velice aktivní, což dokazuje ocenění Okresního výboru Československého svazu tělesné výchovy v Opavě titulem 'Vzorný oddíl' III. stupně. Se změnou režimu a s  tím spojeným uvolněním hranic měli příznivci turistiky stále více možností poznávat pro nás dosud nedostupné země a kraje. Jezdili více do Alp, které patří bezesporu k nejkrásnějším evropským horám, a postupně zdolávali takové velikány mezi horami jako jsou Mont Blanc (4810) - nejvyšší hora Evropy, pověstný Matterhorn, Monte Rosa, Grossglockner, Zugspitze, Eiger a mnoho jiných. S malou nadsázkou lze říci, že není v Evropě kopec, na který byl nevylezl někdo z  Bolatic. Výčet úspěchů se však nezastavil, protože členové tzv. horolezecké části turistického oddílu, která se postupem času osamostatnila, zdolali i  některá světová pohoří. Např. výstup na Elbrus v Kavkazských horách (Pavel Balarin, Jindra Blokeš), výprava do Nepálu pod nejvyšší horu světa Mount Everest, a pokoření sedmitisícovky, nesčetná lezení po stěnách evropských velikánů. V současné době již oddíl nepracuje v takovém rozsahu jako před 20-ti lety, ale mnozí nadšenci stále vyjíždějí na turistické výlety do různých koutů Evropy a světa. Našim cílem vždy bylo, abychom do tajů a krásy turistiky zasvětili co nejvíc hlavně mladých lidí, a nebude myslím neskromné, když  řekneme, že snaha nevyzněla naprázdno. Myslíme si, že i v oddílech dětské organizace Vesmír ožívají částečně duch a nadšení, a nimiž jsme začínali i my. Informace v tomto přehledu byly čerpány hlavně z kroniky, v níž jistě není zaznamenáno vše. Jestliže jsme tedy na něčí jméno zapomněli, omlouváme se. Nebylo to záměrně.

 

Kontaktní osoby Turistů z  Bolatic:

Jméno

Adresa

E-mail

Telefon

Josef Blokeš Zahradní 7, 74723 Bolatice jblokes@volny.cz 603 950 699
Václav Mrovec Hlavní 9, 74723 Bolatice - Borová v.mrovec@seznam.cz 731 134 237
Gerhard Václavík Hlavní, 74723 Bolatice ge.vaclavik@seznam.cz 728 186 770