Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Stavební úřad

Kontaktní informace:

STAVEBNÍ ÚŘAD BOLATICE
Hlučínská 95/3
74723 Bolatice
tel. +420 553 654 993
E-mail: stubolatice@bolatice.cz

 

Kontakty na pracovníky SÚ Bolatice:

 

Provozní doba Stavebního úřadu Bolatice:

je totožná s provozní dobou Obecního úřadu.

 

Stavební úřad se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a souvisejícími předpisy. Účinnost tohoto zákona je od 1.1.2007.

Tento zákon upravuje ve stavebního řádu zejména:

 • povolování staveb a jejich změn
 • terénních úprav a zařízení
 • užívání a odstraňování staveb
 • dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů
 • postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů
 • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
 • podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb
 • obecné požadavky na výstavbu
 • účely vyvlastnění
 • vstupy na pozemky a do staveb
 • ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy

 


Související právní předpisy

gov Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

govZákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 

govZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

STAVEBNÍ ÚŘAD

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 51,04 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,75 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,14 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,2 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně užívání stavby na území - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o změně užívání stavby na území - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 58,21 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o změně užívání stavby na území - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o změně užívání stavby na území - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,84 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,23 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,73 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,97 kB

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,98 kB

Žádost o vydání společného UR a SP - PDF

Žádost o vydání společného UR a SP - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,69 kB

Žádost o vydání společného UR a SP - DOC

Žádost o vydání společného UR a SP - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,76 kB

Žádost o územní souhlas - PDF

Žádost o územní souhlas - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,83 kB

Žádost o územní souhlas - DOC

Žádost o územní souhlas - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,71 kB

Ohlášení stavby PDF

Ohlášení stavby PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 53,07 kB

Ohlášení stavby - DOC

Ohlášení stavby - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,85 kB

Žádost o stavební povolení - PDF

Žádost o stavební povolení - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,43 kB

Žádost o stavební povolení - DOC

Žádost o stavební povolení - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,43 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - PDF

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,35 kB

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - DOC

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,71 kB
Zobrazeno 1-20 ze 46