Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Stavební úřad

Kontaktní informace:

STAVEBNÍ ÚŘAD BOLATICE
Hlučínská 95/3
74723 Bolatice
tel. +420 553 654 993
E-mail: stubolatice@bolatice.cz

 

Kontakty na pracovníky SÚ Bolatice:

 

Provozní doba Stavebního úřadu Bolatice:

je totožná s provozní dobou Obecního úřadu.

 

Stavební úřad se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a souvisejícími předpisy. Účinnost tohoto zákona je od 1.1.2007.

Tento zákon upravuje ve stavebního řádu zejména:

 • povolování staveb a jejich změn
 • terénních úprav a zařízení
 • užívání a odstraňování staveb
 • dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů
 • postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů
 • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
 • podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb
 • obecné požadavky na výstavbu
 • účely vyvlastnění
 • vstupy na pozemky a do staveb
 • ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy

 


Související právní předpisy

gov Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

govZákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 

govZákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

STAVEBNÍ ÚŘAD

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - PDF

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,25 kB

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - DOC

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,33 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - PDF

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,49 kB

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - DOC

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,52 kB

Oznámení změny v užívání stavby - PDF

Oznámení změny v užívání stavby - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,72 kB

Oznámení změny v užívání stavby - DOC

Oznámení změny v užívání stavby - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,54 kB

Ohlášení odstranění - PDF

Ohlášení odstranění - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,65 kB

Ohlášení odstranění - DOC

Ohlášení odstranění - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,85 kB

Společné oznámení záměru - PDF

Společné oznámení záměru - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,01 kB

Společné oznámení záměru - DOC

Společné oznámení záměru - DOC.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 42 kB

Žádost o přidělení popisného/evidenčního čísla - DOC

00206B4078F6210413103041.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 100,68 kB

Žádost o přidělení popisného/evidenčního čísla - PDF

00206B4078F6210413103041.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,97 kB

Ohlášení dokončení stavby - DOC

00206B4078F6210413103005.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 50,06 kB

Ohlášení dokončení stavby - PDF

00206B4078F6210413103005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 159,19 kB

Žádost o kolaudaci - DOC

zadost_o_kolaudaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 5,36 kB

Žádost o kolaudaci - PDF

zadost_o_kolaudaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,75 kB

Žádost o povolení výjimky - PDF

su_zadost_povoleni_vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,12 MB

Žádost o povolení výjimky - DOC

su_zadost_povoleni_vyjimky.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 21,2 kB

SILNIČNĚ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Žádost o vydání rozhodnutí ke zřízení vjezdu z místní komunikace - PDF

Žádost o vydání rozhodnutí ke zřízení vjezdu z místní komunikace - PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,56 kB

Žádost o vydání rozhodnutí ke zřízení vjezdu z místní komunikace - DOC

Žádost o vydání rozhodnutí ke zřízení vjezdu z místní komunikace - DOC.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Zobrazeno 21-40 ze 46