Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Volejbalový klub Bolatice

  • předseda: Ing. Radim Herudek

Historie oddílu odbíjené - Sokol Bolatice

Než začala společná historie oddílu odbíjené v Bolaticích, vyvíjely se začátky činnosti žen a mužů rozdílně.

Ženy začaly s  volejbalem jako žákyně tehdejší základní devítileté školy (dále ZDŠ) v roce 1972  s příchodem učitelky Libuše Neuwirthové na zdejší školu (foto č. 1). Zpočátku se zúčastňovaly okresních školských her, tehdy 'Pionýrské sportovní ligy'. Jeden rok hrály pod hlavičkou ZDŠ i okresní přebor dorostenek. V prvním družstvu hrála tato děvčata: Margit Zajíčková, Věra Běláková, Věra Dudová, Vilma Kasperová, Jana Hluchníková, Jiřina Teuerová, Ludmila Kocurová, Anna Hluchníková, Dana Mrkvová, Krista Jízdná. Muži pak pro velký zájem zahájili činnost v období 1974/75. Družstvo vedl učitel Josef Labuda a Oldřich Herudek, který v té době byl hráčem oddílu odbíjené TJ MSA Dolní Benešov. V prvním družstvu hráli tito muži: Josef Labuda, Josef Zajíček, František Duda, Emil Herudek, Josef Lasák, Bruno Kocián, Milan Hlubek, Jan Čičák, Petr Boček, Max Duda, Karel Hellebrand, Hubert Harazim, Friedhelm Dastík. Od roku 1975 již můžeme mluvit o společné historii. V únoru na výroční členské schůzi tělovýchovné jednoty Sokol Bolatice byla oficiálně zahájena činnost oddílu odbíjené. Zároveň bylo rozhodnuto o  výstavbě hřiště pro odbíjenou v areálu TJ Sokol a v létě téhož roku byla výstavba zahájena. Do té doby trénovala družstva na místním koupališti, což se neobešlo bez veselých příhod, protože hřiště bylo vybudováno pár metrů od bazénu. Stavba hřiště byla budována za finančního přispění místního národního výboru a rukou členů oddílu. Na stavbě se nejvíce podíleli tito hráči a hráčky: Josef Labuda, František Duda, Josef Duda, Arnošt Boček, Josef Lasák, Josef Zajíček, Bruno Kocián, Oldřich Herudek, Herudek Emil, Libuše Neuwirthová, Margit Zajíčková, Jiřina Teuerová, Marie Harazimová, Věra Bortlíková, Renáta Glinzová, Dana Mrkvová apod. Vedoucím oddílu byl zvolen učitel základní školy Josef Labuda, který družstva přihlásil do okresní soutěže a současně připravoval i  žáky místní základní devítileté školy na okresní soutěž.

V roce 1976 se pod hlavičkou TJ Sokol přihlásily i dívky do okresní soutěže dorostenek (foto č. 2 a 3). Družstvo tvořily - Margit Zajíčková, Jiřina Šimečková, Marie Harazimová, Renáta Glinzová, Vilma Kasperová, Jiřina Teuerová, Renáta Dembková, Hana Hluchníková, Věra Běláková. Ihned v prvním roce zaznamenaly dorostenky úspěch a  skončily na druhém místě, těsně za vítězkami okresu. Od roku 1979 pak ženy hrají v okresním přeboru (foto č. 4). K základnímu týmu postupně přibývaly nové hráčky - Zajíčková Hana, Uvarová Helena, Kotzurová Šárka, Zajíčková Jana a další. Několik let hrálo družstvo žen okresní přebor společně s dorostenkami, protože bylo v rámci okresního přeboru jediným ženským družstvem. Od roku 1985 se počet družstev rozšířil. Během těchto let se družstvo udržovalo na 3. - 6 . místě. V  roce 1992 - 93 skončilo na posledním místě a sestoupilo do okresní soutěže, kterou opakovaně v sezónách 93/94 a 94/95 vyhrálo a opět postoupilo do okresního přeboru.

Muži hráli zpočátku v okresním přeboru a později se střídavými úspěchy okresní soutěž. Během své existence (v roce 1983) navázal oddíl odbíjené také družbu v zahraničí, v dřívější NDR s družstvem Motor Abus Dessau. Družstva se střídavě navštěvovala. Pochopitelně se vždy pořádaly turnaje ve volejbalu a  další akce. Někteří členové tuto družbu udržují dodnes. Roku 1995 končí existence společného oddílu TJ Sokol Bolatice. Na žádost oddílu kopané se celý Sokol rozdělil na jednotlivé oddíly. Oddíl odbíjené zůstal u původního názvu Sokol Bolatice a připojil pouze dodatek - volejbalový klub. Trénuje nadále na hřišti bývalého Sokola. V roce 1996 zakoupil oddíl na hřiště dvě starší stavební buňky, které využívá jednak jako šatnu a jednak prostor na uložení nářadí. V  dnešní době probíhá rekonstrukce těchto buněk - byla vybudována sedlová střecha, na jedné buňce výměna bočních stěn. Rekonstrukce může být prováděna hlavně díky obětavosti ing. Erika Herudka, Radima Herudka, Pavla Kocha a dalších. Činnost oddílu si zajišťují hráči finančně převážně sami z členských příspěvků. Na opravě buněk a plotu se finančními částkami také podílel obecní úřad a velice malou částkou okresní svaz. Ve vedení oddílu se od jeho počátku vystřídala řada jmen. Jak bylo uvedeno, prvním vedoucím byl učitel Josef Labuda, pak jej vystřídali Josef Zajíček, Pavel Bezděk, Jiří Jirsák a od roku 1997 ing. Erik Herudek. Jako hospodář pracuje Jiřina Macháčková, družstvo žen vede od počátku Libuše Neuwirthová a mužstvo mužů nyní Pavel Koch. V roce 1997 obdrželi dva členové oddílu - Libuše Neuwirthová a Josef Labuda od okresního volejbalového svazu u příležitosti 75. výročí čestné uznání za dlouhodobou práci pro rozvoj volejbalu v okrese Opava. V období 1998/99 hrálo družstvo žen okresní přebor a  družstvo mužů si pro nedostatek hráčů udělalo roční pauzu. V sezóně 1999/2000 ženy sestoupily opět do okresní soutěže a rovněž muži hrají tuto soutěž. Ženy hrají ve složení: Jiřina Macháčková /Theuerová/, Margit Kramářová /Zajíčková/, Růžena Vehovská, Pavlína Náwrathová, Libuše Neuwirthová, Lenka Hellerbrandová, Karin Gvoždíková, Monika Benešová, Miroslava Barčová, Marie Složilová (Harazimová), Renáta Kociánová, Olga Schoberová, Naděžda Složilová. Z uvedených jmen hráček je vidět, že některá jména v oddílu figurují od jeho založení dodnes. Bohužel toto nemůžeme říci o mužích, kde z původních hráčů nezůstal ani jeden.

K dnešnímu dni má oddíl odbíjené 65 členů. Třebaže v okresní soutěži hrají pouze muži a ženy, je do volejbalu zapojena také mládež. V místní základní škole neustále pracují kroužky odbíjené dívek pod vedením Libuše Neuwirthové a chlapců pod vedením Antonína Hampla. Jak dívčí, tak chlapecké družstvo se účastní soutěží pořádaných odborem školství v okrese. V loňském roce se družstvo chlapců umístilo na druhém místě v okrese. Tím ale volejbal na naší vesnici nekončí. Málokdo ví, že volejbalovou tradici má i naše škola, která začala v rámci odborů soutěžit v okresním přeboru škol. Od roku 1984 pořádá pravidelně turnaj pro učitele okresu /v letošním roce tedy již 15. ročník/. Těchto turnajů se účastní každoročně 40-50 učitelů a vždy se setkávají s velkým úspěchem. Jeho zakladatelé pochopitelně jsou ti, kteří byli u zrodu volejbalu v  naší obci - Josef Labuda a Libuše Neuwirthová.