Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

KOTLÍKOVÉ DOTACE

PŘIPRAVUJÍ SE KOTLÍKOVÉ DOTACE - 5. VÝZVA

Dne 5. 4. 2023 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu pro kraje k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 určené na výměnu starých nevyhovujících kotlů. Moravskoslezský kraj bude o tuto podporu žádat a do konce června 2023 vyhlásí pro občany kraje 5. kolo kotlíkových dotací. Výzva bude určena pro nízkopříjmové domácnosti a podpořena bude výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním (nesplňujícím min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5) za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu.

 

 


KOTLÍKOVÉ DOTACE - 4. VÝZVA


Moravskoslezský kraj vyhlásil 4 výzvu 9.5.2022 s termínem podávání žádostí od 13.6.2022 10:00 hod. do 31.8.2022.

KOT - 4. výzvaKOT - 4. výzvaKOT - 4. výzva

KOT - 4. výzvaKOT - 4. výzvaKOT - 4. výzva

Leták "Máte starý kotel" (skládačka) Moravskoslezského kraje (PDF)

KOTLÍKOVÁ LINKA MSK: 595 622 355, E-MAIL: kotliky@msk.cz


KOTLÍKOVÁ KANCELÁŘ: Krajský úřad MSK - kancelář A106
ve dnech: PO a ST: 8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h, PÁ: 8-13h

 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů včetně příspěvku Moravskoslezského kraje ve výši 7.500 Kč a včetně příspěvku obce Bolatice ve výši 7.000 Kč, nejvýše však:

Nový zdroj tepla

Dotace EU
(v Kč)

Včetně příspěvku
Moravskosleszkého kraje 7.500
(v Kč)

Včetně příspěvku
obce Bolatice 7.000
(v Kč)

Tepelné čerpadlo

130 000

137 500

144 500

Kotel na biomasu
(automatický/ruční)

130 000

137 500

144 500

Plynový
kondenzační kotel
*

100 000

107 500

114 500

(* pouze v případě, že výměna plynového kotle byla již realizována nebo závazně objednána do 30.4.2022)

 

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů do 26 let je počítáno s nulovým příjmem).

Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci:

  • žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,
  • žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti,
  • žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
  • nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu).

Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.

 

Více informací:

 

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ KOTLŮ 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY BYL ODLOŽEN O 2 ROKY, TZN. DO 09/2024!!

Info letákInfo leták

Seminář