Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Veřejné fórum Bolatice 2024

Veřejné fórum Bolatice 2024

V pondělí 10. června 2024 se od 17:00 hod. uskutečnilo Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice, na kterém se řešily plánované investice a připravovaná aktualizace Strategie rozvoje obce Bolatice.

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE

10. června 2024 v 17:00 hod. v sále Kulturního domu Bolatice

 

Tisková zpráva

V pondělí 10. června 2024 se od 17:00 hod. uskutečnilo Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice, na kterém se řešily plánované investice a připravovaná aktualizace Strategie rozvoje obce Bolatice.

Na úvod přivítal všechny přítomné starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který seznámil přítomné s programem a v další části je seznámil s připravovanou aktualizací Strategie rozvoje obce Bolatice, která byla připravena Komisí pro strategické plánování a investice. Celou akci moderovala za Národní síť zdravých měst paní Ing. Dana Diváková z Ostravy, která informovala přítomné s postupem práce v jednotlivých pracovních skupinách.

Účastníci si mohli po příchodu vybrat, ve které ze 4 pracovních skupin podle jednotlivých oblastí běžného života, se zapojí do práce:

 • Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
 • Infrastruktura / Životní prostředí
 • Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
 • Stůl mladých – všechny oblasti

 

Členové každé pracovní skupiny spolu diskutovali a navrhovali pod vedením vedoucího aktivity nebo investice, které jsou podle nich nejdůležitější, případně navrhovali zcela nové, které v předloženém plánu strategie zcela chyběly. Stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem oblastem života v obci. Každá pracovní skupina následně vybrala ze svých návrhů 3 nejdůležitější. Celkem bylo vytipováno 12 nejdůležitějších projektů ze všech oblastí života v obci, které byly umístěny na velkých nástěnkách a každý účastník mohl svými dvěma hlasy (ve formě dvou barevných špendlíků) označit, které on sám považuje za nejpalčivější.

V průběhu hlasování proběhlo také losování tomboly o zajímavé ceny, které jistě každého výherce mile překvapily.

 

Na základě provedeného sčítání hlasů bylo přítomnými určeno následující pořadí:

 • Rekonstrukce budovy šaten FK (23 hlasů)
 • Revitalizace areálu bývalého JZD (19 hlasů)
 • Prodloužení chodníku ul. Hlučínská (18 hlasů)
 • Podpora péče o seniory – vzdělávání, rehabilitace (9 hlasů)
 • Kruhová křižovatka Borová (7 hlasů)
 • Rekuperace vzduchu (klimatizace) v budovách ZŠ a MŠ (7 hlasů)
 • Obnova a údržba polních cest (6 hlasů)
 • Nové technické zázemí a WC na hřbitově (5 hlasů)
 • Sportoviště na Borové (3 hlasy)
 • Oprava polní cesty Borová – Dolní Benešov (2 hlasy)
 • Sdílená (nebo samostatná) obecní Policie (2 hlasy)
 • Výstavba chodníku z ul. Hlučínské ke Křeménkám (1 hlas)

 

Mezi další projekty a aktivity, které se řešily v jednotlivých pracovních skupinách patřily:

 • Podpora vzniku a fungování dětské skupiny
 • Zajištění péče očního lékaře v obci
 • Provoz senior taxi v odpoledních hodinách
 • Vybudování rozhledny
 • Výstavba skate parku
 • Cyklostezka Bolatice – Dolní Benešov
 • Výsadba ovocných stromů
 • Obnova polních cest
 • Řešení kanalizace ul. Svobody
 • Řešení retence nebo vsakování u obecních objektů
 • Rekonstrukce venkovního hřiště basketbalu
 • Údržba a oprava hřiště na Fulvarku
 • Oprava tribuny na hřišti FK
 • Doplnit turistické propagační materiály
 • Ruždina - místo pro setkávání (tábořiště, tenis)
 • Řešení bioodpadů (potravin)
 • Centrum Volného času
 • Náměstí Bolatice – doplnit zeleň
 • Umístit cedulky s prajzskými slovy např. do skanzenu, na koupaliště apod.

Všechny výše uvedené nejdůležitější aktivity a projekty připravovaného Strategického plánu z proběhlého Veřejného fóra budou ověřeny dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice a výsledky budou následně předloženy Zastupitelstvu obce Bolatice k projednání.

 

Co to je vlastně Veřejné fórum (dále jen VF)?

VF je pracovní setkání občanů, kteří se zamýšlejí nad problémy v obci, které trápí obec a občany. Účastníci VF pracují ve skupinách podle témat, která je zajímají (např. životní prostředí, volný čas, lidské zdroje, infrastruktura, ekonomika obce atd.). V těchto skupinách diskutují nad jednotlivými problémy obce, snaží se je pojmenovat. Každá pracovní skupina pak za každou problémovou oblast představí 4 nejvýznamnější problémy ostatním.

Datum vložení: 18. 6. 2024 8:06
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2024 8:09
Autor: Ing. Radim Herudek