Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Obec Bolatice získala v soutěži Vesnice roku 2024 Zelenou stuhu!

Obec Bolatice získala v soutěži Vesnice roku 2024 Zelenou stuhu! 1

Včera navštívila naši obec Komise soutěže Vesnice roku (11 členů). Během dvou hodin navštívili skanzen, kostel, areál ZŠ a MŠ, hřbitov, Borovou, koupaliště, náměstí, průmyslovou zónu, Dům soc. služeb sv. Kateřiny, OÚ a knihovnu.

Obec Bolatice získala v soutěži Vesnice roku 2024 Zelenou stuhu!

Včera navštívila naši obec Komise soutěže Vesnice roku (11 členů). Během dvou hodin navštívili skanzen, kostel, areál ZŠ a MŠ, hřbitov, Borovou, koupaliště, náměstí, průmyslovou zónu, Dům soc. služeb sv. Kateřiny, OÚ a knihovnu.

Na skanzenu je přivítali krojované seniorky, Borovanky, Burianky a pan Dominik Theuer, školní areál přiblížili ředitel ZŠ a MŠ pan David Neuvald a zástupkyně ředitele paní Silvie Bielaková. Na Borové viděli členové Komise ukázku hašení v podání nejmenších hasičů pod vedením paní Pavly Juretzkové, o provozu koupaliště jim povyprávěli ředitel TS pan Pavel Koch a správce koupaliště Radim Dembek, v DSS je s fungováním domova seznámila paní ředitelka Kateřina Michalíková, v knihovně pak obě knihovnice paní Jana Herudková a Bohdana Drastíková. Po celou dobu pak členy Komise doprovázeli starosta, místostarosta obce a pan Radim Herudek.

Všem, kteří se zapojili do prezentace obce moc děkujeme.

Členové Komise oceňovali celkovou upravenost obce, investice v obci, zeleň v obci i v okolí obce atd.

 

Co znamená zelená stuha?

Zelená stuha je jako ocenění udělena obcím, které jsou mimořádným příkladem v péči v oblasti životního prostředí, zeleně veřejných prostranství i tvorby a péče o přírodní prvky v krajině. Je oceněním za úsilí obce a jejich občanů o zlepšení životního prostředí ve venkovském prostoru České republiky.

Stuhou se oceňuje koncepce rozvíjení zeleně v obci, péče o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazování citu pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací.

Ocenění je poděkování všem, kteří se starají o zeleň v obci. Především naši myslivci, se již od začátku 90. let zasloužili o vybudování lesíků, remízek, alejí, ale také zástupci ostatních spolků a organizací pomáhají s výsadbou a údržbou zeleně.

Poděkování patří i zaměstnancům TS, kteří udržují zeleň v co nejlepším stavu, také zaměstnancům obce, kteří pečují o záhonky se zelení, a poděkování náleží i všem občanům, kteří pečují o zeleň ve svém okolí, na svých zahradách.

Velkou zásluhu na údržbě zeleně mají i otec a syn Poláškovi a Zahradnictví Mazal, které v podstatě vytváří charakter zeleně v obci.

Obec díky získané Zelené stuze postoupila do celostátního kola a získá 0,5 mil. Kč na další péči o zeleň. 😊

Datum vložení: 6. 6. 2024 9:15
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2024 9:26