Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2017

Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2017 1

Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů k životnímu prostředí

Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 9 400,00 kilogramů starých spotřebičů
 
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 9 400,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 122,31 MWh elektřiny, 6 586,24 litrů ropy, 548,32 m3 vody a 4,78 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 25,86 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 113,55 tun.
 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
 
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Přílohy

Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2017

Asekol_env_vyuct_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 696,97 kB
Datum vložení: 28. 5. 2018 14:46
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2018 14:51
Autor:

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas Bolatice 

Aktuální teplota

14.5.2021 13:23

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C