Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Tisková zpráva z Veřejného fóra obce Bolatice ze dne 18.5.2016

Tisková zpráva z Veřejného fóra obce Bolatice ze dne 18.5.2016

Ve středu 18. května 2016 od 17:00 hod. se uskutečnilo již deváté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice. V letošním roce se Veřejné fórum konalo v sále Hostince U Kozla v místní části Borové

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE
18. května 2016 v 17:00 hod. v sále Hostince U Kozla v Borové

Tisková zpráva

Ve středu 18. května 2016 od 17:00 hod. se uskutečnilo již deváté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice. V letošním roce se Veřejné fórum konalo v sále Hostince U Kozla v místní části Borové.

Letošního Veřejného fóra se účastnilo celkem 53 občanů zejména z Borové, ale i z Bolatic. Všechny přítomné přivítal starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který ve svém úvodním slově seznámil přítomné s programem a v další části okomentoval výsledky Veřejného fóra z roku 2014 v Borové a z roku 2015 v Bolaticích, porovnal je s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce a u každého problému uvedl, v jakém stavu se momentálně nachází jeho řešení.

Přítomné dále přivítala licitátorka Ing. Dana Diváková z Národní sítě zdravých měst ČR a představila novinky z NSZM ČR a seznámila přítomné s postupem práce na Veřejném fóru.

I v letošním roce byly po předešlých zkušenostech vytvořeny tři základní pracovní skupiny dle problémových oblastí, řešených ve Strategickém a Akčním plánu, a jeden samostatný „stůl mladých“. Přítomní účastníci Veřejného fóra si tak mohli sami dle svých preferencí a zájmů určit, ve které pracovní skupině budou prosazovat své zájmy. Na výběr tak byly čtyři tematické pracovní skupiny:

 • Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
 • Infrastruktura / Životní prostředí
 • Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
 • Stůl mladých

Členové každé pracovní skupiny navrhli pod vedením vedoucího nejdůležitější problémy své oblasti, stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem oblastem života v obci. Během práce v těchto skupinách pak bylo nominováno pouhých 11 problémů ze všech oblastí života v obci. Všech 11 problémů pak bylo umístěno na velkých nástěnkách a každý účastník VF mohl svými dvěma hlasy (ve formě dvou barevných špendlíků) označit problémy, které on sám považuje za nejpalčivější.

Na základě provedeného sčítání hlasů bylo přítomnými určeno následujících 10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2016:

(seřazeno od nejdůležitějšího po méně důležité)

 1. Není dokončen areál skládky Borová
 2. Nevyhovující povrch napojení cyklostezky z ul. Úzké na polní cestu z Borové do Bolatic
 3. Řešení parkovacích ploch a parkování na komunikacích v Borové
 4. Chybí cyklostezka do Kravař a do Dolního Benešova
 5. Chybí park pro venčení psů
 6. Neekologické topení v obci
 7. V obci chybí domov pro seniory
 8. Zajistit úklid cesty po sobotním otevření skládky na Borové
 9. V obci chybí vzdělávací kurzy pro dospělé
 10. Nevyhovující stav chodníku na ul. Lipové

Výsledné pořadí 10 největších problémů obce Bolatice v roce 2016 bude posléze Komisí pro místní Agendu 21 ověřeno dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice a výsledky budou následně předloženy Zastupitelstvu obce Bolatice k projednání.

 

Kontakt:

koordinátor projektu Zdravá obec a Místní Agendy 21
Ing. Radim Herudek
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel:    +420 553 654 995
herudek@bolatice.cz
www.bolatice.cz/zdravaobec

 

Datum vložení: 25. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2016 0:00
Autor: Ing. Radim Herudek