Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Tisková zpráva z Veřejného fóra obce Bolatice ze dne 25.5.2015

Tisková zpráva z Veřejného fóra obce Bolatice ze dne 25.5.2015

​​​​​​​V pondělí 25. května 2015 od 17:00 hod. se uskutečnilo již osmé Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice. V letošním roce se Veřejné fórum konalo v Kulturním domě Bolatice

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE

25. května 2015 v 17:00 hod. v Kulturním domě Bolatice

Tisková zpráva

V pondělí 25. května 2015 od 17:00 hod. se uskutečnilo již osmé Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice. V letošním roce se Veřejné fórum konalo v Kulturním domě Bolatice.

Tohoto Veřejného fóra se účastnilo celkem 65 občanů z Bolatic i Borové. Všechny přítomné přivítal starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který ve svém úvodním slově seznámil přítomné s programem a v další části okomentoval výsledky Veřejného fóra z roku 2013 v Bolaticích a z roku 2014 v Borové, porovnal je s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce a u každého problému uvedl, v jakém stavu se momentálně nachází jeho řešení.

Přítomné dále přivítal předseda NSZM ČR Mgr. Petr Hermann a ředitel kanceláře Národní sítě zdravých měst a obcí ČR Ing. Petr Švec, který mj. představil novinky z NSZM ČR a seznámil s postupem práce na Veřejném fóru.

V letošním roce byly po předešlých zkušenostech vytvořeny tři základní pracovní skupiny dle problémových oblastí řešených ve Strategickém a Akčním plánu a jeden samostatný „stůl mladých“. Přítomní účastníci Veřejného fóra si tak mohli sami dle svých preferencí a zájmů určit, ve které pracovní skupině budou prosazovat své zájmy. Na výběr tak byly čtyři tematické pracovní skupiny:

 • Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
 • Infrastruktura / Životní prostředí
 • Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
 • Stůl mladých

Členové každé pracovní skupiny navrhli pod vedením vedoucího 4 nejdůležitější problémy své oblasti, stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem oblastem rovněž celkovým počtem 4 problémů. Během práce v těchto skupinách pak bylo vyhodnoceno celkem 16 problémů ze všech oblastí života v obci. Všech 16 problémů pak bylo umístěno na velkých nástěnkách a každý účastník VF mohl svými dvěma hlasy (ve formě dvou barevných špendlíků) označit problémy, které on sám považuje za nejpalčivější.

Na základě provedeného sčítání hlasů bylo přítomnými určeno následujících

10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2015:

(seřazeno od nejdůležitějšího po méně důležité)

 1. Vybudování disco klubu
 2. Nedokončené osvětlení a zázemí v areálu sportoviště ZŠ
 3. Nedostatečná údržba stávající zeleně
 4. Podpora zřízení domácí péče
 5. Oprava komunikací a chodníků
 6. Vybudování cyklostezky do Kravař
 7. Veřejné sportovní hry Hlučínska
 8. Zjednodušit a zpřehlednit webové stránky obce
 9. Rozšířit hřbitov
 10. Vybudovat komunitní centrum pro seniory

Výsledné pořadí 10 největších problémů obce Bolatice v roce 2015 bude posléze Komisí pro místní Agendu 21 ověřeno dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice a následně předloženy Zastupitelstvu obce Bolatice k projednání.

 

Kontakt:

koordinátor projektu Zdravá obec a Místní Agendy 21
Ing. Radim Herudek
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel:    +420 553 654 995
herudek@bolatice.cz
www.bolatice.cz/zdravaobec

Datum vložení: 1. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2015 0:00
Autor: Ing. Radim Herudek