Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Tisková zpráva z Veřejného fóra zdravé obce Bolatice ze dne 2. 5. 2018

Tisková zpráva z Veřejného fóra zdravé obce Bolatice ze dne 2. 5. 2018

Ve středu 2. května 2018 se uskutečnilo již jedenácté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice a hledaly se aktuální problémy naší obce.

VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE 
2. května 2018 v 18:00 hod.  v sále Hostince „U Kozla“ v místní části Borová
 
Tisková zpráva
 
Ve středu 2. května 2018 se od 18:00 hod. uskutečnilo již jedenácté Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice a hledaly se aktuální problémy naší obce.
 
Letošního Veřejného fóra se účastnilo celkem 60 občanů, převážně z místní části Borová, ale byli mezi nimi i občané z Bolatic. Občané přišli diskutovat se zástupci obce za účasti představitelů Národní sítě zdravých měst, ale zejména společně identifikovat a hledat největší problémy v obci.
 
Na úvod přivítal všechny přítomné starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který ve svém úvodním slově seznámil přítomné s programem a v další části okomentoval výsledky Veřejného fóra z roku 2016 v Borové a z roku 2017 v Bolaticích, porovnal je s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce a u každého problému uvedl, v jakém stavu se momentálně nachází jeho řešení.
 
Za Národní síť zdravých měst se letošního fóra zúčastnila paní Ing. Dana Diváková z Ostravy, která krátkou prezentací seznámila přítomné s novinkami z NSZM, ale hlavně s postupem práce při hledání problémů.
 
Pro práci byly vytvořeny 4 základní pracovní skupiny:
 • Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
 • Infrastruktura / Životní prostředí
 • Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
 • Stůl mladých
 
Členové každé pracovní skupiny navrhli pod vedením vedoucího nejdůležitější problémy své oblasti, stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem oblastem života v obci. Během práce v těchto skupinách pak bylo nominováno 11 problémů ze všech oblastí života v obci. Všech 11 problémů pak bylo umístěno na velkých nástěnkách a každý účastník mohl svými dvěma hlasy (ve formě dvou barevných špendlíků) označit problémy, které on sám považuje za nejpalčivější.
 
Na základě provedeného sčítání hlasů bylo přítomnými určeno následujících
 
10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2018:
(seřazeno od nejdůležitějšího po méně důležité)
 1. Dořešení areálu bývalé skládky Borová na sportovně-relaxační centrum
 2. Více odpadkových košů a sáčků na exkrementy
 3. Chybí veřejné projednání projektu skládky Borová
 4. Řešit případný nedostatek pitné vody
 5. Byty pro mladé
 6. Sportovní vyžití o přestávkách i po škole (kurt)
 7. Modernizace webových stránek obce
 8. Údržba zeleně i majetku obce
 9. Revitalizace areálu JZD
 10. Zkvalitnění dětské lékařské péče
 
Výsledné pořadí 10 největších problémů obce Bolatice v roce 2018 bude ověřeno dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice a výsledky budou následně předloženy Zastupitelstvu obce Bolatice k projednání.
 
 
Kontakt:
koordinátor projektu Zdravá obec a Místní Agendy 21
Ing. Radim Herudek
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel: +420 553 654 995
 
FZM2018FZM2018FZM2018FZM2018FZM2018FZM2018
Datum vložení: 4. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2018 0:00
Autor: Ing. Radim Herudek