Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Místo shromažďování Borová

areál BÝVALÉ skládky

V Místě shromažďování odpadu Borová je možné odevzdat:

  • bioodpad - volně přístupné (samostatný kontejner na trávu a na větve)
  • čistá zemina - pouze po tel. domluvě s TS Bolatice (tel. +420 606 764 954)

 

Třídění a odevzdávání odpadů v obci Bolatice:

  • Sběrný dvůr Bolatice (papír, železo, velkoobjemový odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad)
  • Místo shromažďování odpadu Borová (zemina, bioodpad)
  • Sběr bioodpadu Bolatice (bioodpad - zeleň, tráva, pařezy)
  • Sklo - třídíme na bílé a barevné, odevzdáváme do kontejnerů umístěných před obchodním domem Tempo, pod kulturním domem nebo ve sběrném dvoru. Velkoplošné sklo lze také odevzdat do velkoobjemové vany uložené ve Sběrném dvoře. Na Borové jsou kontejnery před prodejnou Tempo.
  • Plasty - třídíme do modrých plastových pytlů, které si můžete bezplatně vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Svoz plastů se provádí 1x za měsíc dle harmonogramu svozů.
  • Kartonové obaly - třídíme do oranžových pytlů. Patří zde krabice od mléka, vína a džusů. Svoz kartonových obalů se provádí 1x za měsíc dle harmonogramu svozů.
  • Polystyrén - neznečištěný polystyrén třídíme samostatně do čirých plastových pytlů, které si můžete bezplatně vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Svoz polystyrénu se provádí 1x za 2 měsíce dle harmonogramu svozů

Adresa

Bělská
74723 Bolatice
GPS: 49° 57′ 37.714″N  18° 6′ 27.642″E

Kategorie

služby, firmy, řemesla