Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice
Obec Bolatice

Sběrný dvůr Bolatice

Místo pro odevzdávání a výkup velkoobjemového odpadu, papíru, železa, elektrozařízení

 

Sběrný dvůr Bolatice provozuje obec Bolatice ve spolupráci s firmou AVE komunální služby.

Občané Bolatic a Borové zde mohou v letním období třikrát týdně tj. v pondělí, středu a sobotu odevzdávat nejen papír, železo a ostatní kovy, ale také velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, novodur, PVC, bakelit, guma, pneumatiky) a nebezpečný odpad z domácností, baterie, oleje a tuky z domácností, velkoplošné sklo.

Dále zde můžete bezplatně uložit staré televizory, drobné elektrozařízení, videa, žehličky, pračky, ledničky, zářivkové trubice a podobně.

 

Provozní doba sběrného dvora je sezónní:

 

Březen - říjen

Listopad - únor

Pondělí

12:00 - 17:00

-

Středa

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

Sobota

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

UPOZORNĚNÍ: Ke každému výkupu je občan povinen předložit OBČANSKÝ PRŮKAZ!

 

Třídění a odevzdávání odpadů v obci Bolatice:

  • Sběrný dvůr Bolatice (papír, železo, velkoobjemový odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný odpad)
  • Místo shromažďování odpadu Borová (zemina, bioodpad)
  • Sběr bioodpadu Bolatice (bioodpad - zeleň, tráva, pařezy)
  • Sklo - třídíme na bílé a barevné, odevzdáváme do kontejnerů umístěných před obchodním domem Tempo, pod kulturním domem nebo ve sběrném dvoru. Velkoplošné sklo lze také odevzdat do velkoobjemové vany uložené ve Sběrném dvoře. Na Borové jsou kontejnery před prodejnou Tempo.
  • Plasty - třídíme do modrých plastových pytlů, které si můžete bezplatně vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Svoz plastů se provádí 1x za měsíc dle harmonogramu svozů.
  • Kartonové obaly - třídíme do oranžových pytlů. Patří zde krabice od mléka, vína a džusů. Svoz kartonových obalů se provádí 1x za měsíc dle harmonogramu svozů.
  • Polystyrén - neznečištěný polystyrén třídíme samostatně do čirých plastových pytlů, které si můžete bezplatně vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Svoz polystyrénu se provádí 1x za 2 měsíce dle harmonogramu svozů.

 

Adresa

Hlučínská 78/876
74723 Bolatice
GPS: 49° 56′ 47.046″N  18° 5′ 6.987″E

Kontakty

Telefon

Kategorie

služby, firmy, řemesla